Voorwoord

Verboden toegangHoe ergerlijk is het niet !!

Men gaat in eigen land fietsen of wandelen zonder te weten welk de betekenis of geschiedenis is van kazernes, gebouwen of ruïnes die men passeert …..  benamingen van locaties die een belletje doen rinkelen …. maar daar blijft het bij …..

In deze blog proberen we om hiervan minstens de “militaire” kantjes te (her-) ontdekken en zo een lacune aan te vullen.
In 1970 omvat de Belgische militaire infrastructuur nog meer dan 450 militaire domeinen !!
Anno 2015 bezat Defensie nog een duizelingwekkende onroerendgoedportefeuille van meer dan 4 miljoen vierkante meter !
We proberen in deze publicatie om maximaal het (ooit) bestaand militair vastgoed met minstens een periode van (Belgische) militaire activiteit sinds de onafhankelijkheid van het Koninkrijk België en op het huidig grondgebied van België een plaats te geven.

1830 De Panne grenspaal c
grenspaal De Panne

We ontdekken …..
kazernes en forten, maar ook citadels, kwartieren, depots, schietstanden, vestingen, schansen, domeinen, vakantiekampen, vliegvelden, havens, oefenkampen, kastelen, burchten, …..
alsook en in beperktere mate …..
begraafplaatsen, bunkers, auditoraten, woningen, monumenten, …..

Verboden te fotograferen

Bij het gebruik van foto’s is er geen auteursrechtschending bedoeld.
Er werd maximaal gezocht om rechthebbenden op te sporen van alle foto’s, illustraties of publicaties die op deze blog staan.
De copyrights van teksten en/of afbeeldingen van derden liggen bij de oorspronkelijke maker(s) van het werk. Indien u van mening bent dat enig hier aangeboden materiaal inbreuk maakt op uw auteursrechten/copyrights, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via het contactformulier.

Foto’s van bestaande actieve kazernes zijn niet of beperkt toegelaten.

https://belgiummilitary.wordpress.com is een niet-officiële Belgische blog. Defensie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site. De informatie is van openbare bronnen afkomstig. De foto’s en de documenten zijn eigendom van de auteurs of van de vermelde personen.

https://belgiummilitary.wordpress.com n’est pas un blog Belge officiel.  La Defense ne peut en aucun cas être tenu responsable de ce qui est écrit et mis sur le site. Les informations sont issues de sources publiques. Les photos et les documents appartiennent à leurs auteurs ou aux personnes mentionnées expressément.


Via o.a. het contactformulier kan je vragen om te volgen.
Bij een blog-aanvulling krijg je dan een berichtje.