TIENEN – MINDERBROEDER

= MINDERBROEDERKAZERNE =
= alias KANONNIER-KAZERNE =
= alias ARTILLERIEKAZERNE =
= alias RECOLLETENKAZERNE =

De minderbroeders of franciscanen vestigden zich in de 13de eeuw in Tienen en bouwden er hun klooster in 1261. Na een gewelddadige overmeestering van de stad op 9 juni 1635 werd het klooster hersteld en kwamen er nieuwe gebouwen bij.
De meeste schade ondervonden de kloostergebouwen echter in 1793 na de ontploffing van een Frans poedermagazijn. Ook toen volgde er een gedeeltelijke wederopbouw. Tevergeefs echter, want op 15 fructidor van het jaar 4 (1 september 1796) werd het klooster door de Franse overheid afgeschaft en openbaar verkocht.Van 1819 tot 1838 werd er vanaf dan o.a. het gemeentecollege in ondergebracht.


Om de lasten die de herhaalde inkwartiering van troepen met zich meebrachten te verminderen, drong het Tiense stadsbestuur er in 1834 bij de nieuwe Belgische overheid op aan om in de stad een cavaleriekazerne op te richten. Aanvankelijk werd deze aanvraag door de Generale Staf van het Belgische leger negatief beantwoord. De onderhandelingen sprongen tijdelijk af om twee jaar later met succes hernomen te worden. Aanvankelijk kwamen twee locaties in aanmerking: het grauwzusterklooster achter de O.-L.-Vrouw-ten-Poelkerk en het voormalige minderbroederklooster. De keuze van het ministerie van oorlog viel op het laatste. In 1837 werd het pand opgemeten om een reeks verbouwingen te kunnen uitvoeren.

Minderbroeder 01b
Minderbroeder 02b
vanuit de andere richting
Minderbroeder 06b
kantine

Op 25 november 1838 gaf de minister van oorlog het bevel om de kazerne in bezit te nemen. De eer viel te beurt aan de 16de batterij van het 3de Artillerieregiment. In de loop van de volgende eeuw zouden verschillende regimenten volgen en werd er in 1859 onder invloed van het Regiment Lanciers de manège bijgebouwd.

Minderbroeder 09b
op de achtergrond de nieuwe manege
Minderbroeder 15b
de manège, anno 2017

WOII

In het begin van de tweede wereldoorlog wordt de kazerne ingepalmd door Duitse troepen en deed ze eerst dienst als “Durchgangslager” voor Belgische krijgsgevangenen
Vlak na de tweede wereldoorlog vond in de kazerne op 25 oktober 1946 de executie plaats van de drie hoofdverdachten van de “Bloednacht van Tienen ”. Deze waren de Tiense Oorlogsburgemeester Marcel Engelen, en de collaborateurs Marcel Ponsaerts en Leon Cornu.

Minderbroeder 08b
in de kazerne

Na de Tweede Wereldoorlog verloor de ‘Minderbroederkazerne’ aan belang. Uiteindelijk werd door de legeroverheid besloten om Tienen te verlaten. Nadat de kazerne in 1962 volledig gedemilitariseerd werd, kregen de gebouwen andere bestemmingen. Het in woningnood verkerende Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs vond hier een tijdelijk onderkomen, de vroegere manege werd omgebouwd tot sporthal en ook de stedelijke tekenacademie installeerde er haar klassen. In 1992 werden de gebouwen aan de straatzijde gesloopt waardoor de Minderbroederstraat definitief van uitzicht veranderde. Op deze plaats werd overgegaan tot de bouw van een appartementencomplex. Andere gebouwen vielen in 2002 onder de sloophamer.

Minderbroeder 13b
anno 2017, herinnering
Minderbroeder 11b
anno 2017, nieuw gebouwencomplex

Belangrijkste bronnen:

Bouw:

1261: klooster
1837-1838: verbouwing tot kazerne

Adres:

Minderbroederstraat, Tienen


Militair gebruik (niet limitatieve lijst):

 • 3de Regiment Artillerie (1838 ….)
 • 12de, 14de, 15de en 16de Regiment Artillerie (interbellum)
 • 4de en 6de Regiment Artillerie
 • 2de Jagers te Paard
 • 1ste en 2de Regiment Lanciers (…. 1859 – 1860 ….)
 • 2de Regiment Veldartillerie (2A) (heroprichting → 1946 → Duitsland)
 • 5de Bataljon Groepering territoriale Artillerie (5 Bn GTA) (circa 1946 – 1960)
 • 38ste Bataljon Artillerie
  (→ Duitsland/Aken circa 1951 → ontbinding)
  (omgevormd tot 65ste Bataljon Artillerie)
 • 65ste Bataljon Artillerie (1951 – 1953 → Bevekom/Jonet)
 • Hoofdkwartier en Batterij Hoofdkwartier van de 6de Groepering AAA
  (1953 ….) (later GTA)
 • 40ste Bataljon Artillerie (reserve)
 • 43ste Bataljon Artillerie (43A) (…. 1950 – 1951 → Longerich/D)
 • …..