Heverlee – Hemptinne

Kwartier Commandant de Hemptinne
= alias Logistieke School Landmacht

Laatste update: 27 februari 2021


Tot eind de jaren ’20 gebruikte de Leuvense “Rijdende Artillerie” terreinen op de grens Leuven/Heverlee.
Toen daar vanaf 1929 de firma Philips gevestigd werd (later verbouwd tot belastingskantoren) moest de artillerie uitwijken naar een ander nabijgelegen terrein te Heverlee.
Op dat terrein ontstond in 1938-’39 een nieuwe  kazerne, het latere Kwartier Commandant de Hemptinne.


Het Kwartier Commandant de Hemptinne evolueerde tot een belangrijk opleidingscentrum voor dienstplichtigen en voor chauffeurs. Het zou echter de logistiek zijn die jarenlang het leven binnen de kazerne domineerde.


De basis van deze logistiek werd eigenlijk gelegd te Brussel toen daar in 1919 de “Opleidingsschool voor Chauffeurs en Automobieltechniek” ontstond als een onderdeel van een artilleriebataljon.  Twee jaar later werd deze school overgeplaatst naar Fort II te Borsbeek waar zij samen met de later bijgekomen “School voor Automobielhulp” zou blijven tot bij haar opheffing bij het begin van WOII.
Eens de oorlog voorbij ontstond te Brasschaat al vlug de “School voor Bevoorrading en Wegvervoer” die later naar Leuven verhuisde onder de naam “School voor  Bevoorrading en Automobieltransport” naar analogie  van het “Royal Army Service Corps”.

1948, School der Kandidaat-gegradueerden van de RASC-Heverlee: motorijschool

In 1951 ondergaat deze school een volledige reorganisatie en wordt daarbij herdoopt tot  “School Kwartiermeester en Transport”.
Beetje bij beetje verlaat de “School Kwartiermeester en Transport” haar oude kwartieren te Leuven (St. Maartenskazerne) om zich tegen het einde van de jaren 1950 definitief te vestigen in de nieuwe kazerne te Heverlee.


HEMPTINNE 06b

De “School Kwartiermeester en Transport” werd samengevoegd met het “Opleidingscentrum Nr. 2” en werd zo op 1 november 1971 het “Logistiek centrum van de landmacht” (Log C LM). De blok van de “Wapenschool Ravitaillering en Transport” achteraan in het kwartier was een witte nieuwbouw die lange tijd compleet afstak ten opzichte van de andere blokken binnen het kwartier.
De eenheid had ook nog een bijgebouw te Tervuren met de huishouddienst die sinds 1945 koks vormde voor de ganse Krijgsmacht.


Aan de overzijde van de ingang van het Kwartier Commandant de Hemptinne bevonden zich een sportterrein, een oefenterrein met koordenpiste, een hindernispiste, een schietstand met woning evenals de oefenpiste FRAC (rijschool).
Eind 1977 kon deze rijschool haar 100.000ste rijbrevet afleveren.
Het militair domein vlak bij de stad leuven besloeg in die periode een oppervlakte van 52 ha en had een vast kader van 850 militairen.

HEMPTINNE 05c
oude ingang van het kwartier, het Log C LM was tegelijk opleidingscentrum en wapenschool

In het kader van de operatie BEAR1997 werd het leger sterk geherstructureerd. Deze herstructuratie was ook voelbaar in de kazerne te Heverlee.
De Logistieke diensten werden deels opgedoekt of samengesmolten met andere Logistieke eenheden (o.a. te Doornik) en als gevolg van deze operatie werden het Hoofdkwartier en bepaalde steunelementen van de Brigade Para-Commando in het Kwartier gehuisvest.


Na een zoveelste transformatie binnen Defensie doet in 2011 het toen nieuw opgerichte Bataljon ISTAR (Intelligence Surveillance Target Acquisition Reconnaissance) zijn intrede in het Kwartier.


Grote delen van het kwartier met o.a. de vroegere rijscholingsomloop, een terrein van 1 ha met de schietstand en het sportstadion Chomé werden ondertussen reeds verkocht en vonden andere bestemmingen.


DE HEMPTINNE
De jonge militair Etienne de Hemptinne wiens naam aan de kazerne van het Log C LM werd toegekend werd in 1914 ingelijfd in het Vervoerkorps van de Legerdivisie. In 1915 werd hij aangeduid voor het Vervoerkorps van het Regiment Zware Artillerie en daar in 1916 benoemd tot onderluitenant in het reservekader. 
Na WOI werd hij in 1919 met verlof zonder soldij geplaatst.
In 1936 werd hij tot reservekapitein benoemd  en in 1939 ging hij over naar het Vervoerkorps van de “2de Divisie Ardense Jagers”.
In WOII werd hij bij de eerste vijandelijke aanvallen ernstig gewond en stierf op 26 mei 1940. Zijn uitzonderlijke dienst leverde hem vele onderscheidingen op.

A DE_HEMPTINNE 02c

Bouw:

1938-1939

Adres:

Hertogstraat 184, 3001 Heverlee

Militair gebruik (niet limitatieve lijst):

 • Opleiding der Kwartiermeesters en Vervoer (OCKW)
  later School voor Kwartiermeester en Transport
  (School KwM en Tpt)
  (→ Leuven 1953 – 1971 → gefusioneerd tot Log CLM)
 • OpleidingsCentrum Nummer 2 (OC 2)
  (…. 1964 – 1971 → gefusioneerd tot Log CLM)
 • Logistiek Centrum van de Landmacht (Log C LM)
  ( → fusie School KwM en Tpt en OC 2 1971 – 2003 → Doornik)
 • DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen)
  of ODLM (Ontmijningsdienst van de Landmacht) 

  (…. 1977 – 1988 ….)
 • Staf & Compagnie Hoofdkwartier Brigade Para-Commando
  (St en Cie HK Bde Para-Cdo) (…. 1994 ….)
 • Wapenschool Ravitaillering en Transport
 • De Compagnie Scholing Voertuigen
  met de dienst FRAC (Formation Rationelle et Accélérée des Chauffeurs)
  (…. 1977 ….)
 • Compagnie Zwaar Transport (→ Niehl (D) 1990 – ….)
  voorheen Compagnie Transport (vanaf 1951)
  en vooreerst Royal Army Service Corps (RASC) (oprichting kort na WOII)
 • 14 Compagnie Genie (14 Cie Gn) (…. 1994 ….)
 • 16 Compagnie Medical (16 Cie Med) (…. 1994 ….)
 • Inlichtingen en Veiligheidschool (IVS) (2004 ….)
 • Bataljon Intelligence Surveillance Target Acquisition Reconnaissance
  (ISTAR) (2011 – 2015 ….) 
 • Informatiecentrum (…. 1974 ….)
 • Plaatscommando (…. 1977 – 1980 ….)
 • Provinciecommando (…. 2017 – 2019 ….)
 • …..

Belangrijkste bronnen:


MVG351.WV037.OV034.VB025.WB001.LIM039.A078.N017.LUI035.H026.LUX 018.B041

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s