DENDERMONDE – GEWELFD

Gewelfde Kazerne
= alias Hollandse Kazerne

= alias Bomvrije infanteriekazerne

Laatste update: 5 mei 2021


Het plan om een grote bomvrije infanteriekazerne te bouwen op een terrein nabij de noordelijke stadswal, achter de huizen aan de noordkant van de Kerkstraat, dateert van 1827. Een speciaal aangelegde doodlopende straat, later de Kazernestraat genoemd, zou de Kerkstraat verbinden met de nieuwe kazerne.
De voorgevel aan de zuidzijde wordt gekenmerkt door een open galerij over twee bouwlagen met elk 14 zalen. Grote rondbogen rusten op twee verdiepingen hoge monumentale pijlers op arduinen sokkels.

A Hollandse kazerne 04b
Dendermonde 1910, Hollandse-Gewelfde Kazerne
A Hollandse kazerne 01b

Het centrale gebouw was omgeven met een brede gracht. Ten zuiden voor de kazerne lag het oefenterrein. De (huidige) Kazernestraat die de toegang tot de kazerne vormde bleef onbebouwd. Aan de Scheldestraat werd het terrein afgesloten met een ijzeren hek.

A Hollandse kazerne 03b
de wachtpost aan de Brusselse Poort
A Hollandse kazerne 02b
in het verlengde van de hoofdingang verleende een poort, aan de achterzijde van de kazerne, toegang tot een smalle weg die het tracé van de wallen volgde

In het laatste kwart van de 19de eeuw werd de kazerne geleidelijk uitgebreid tot de huidige bebouwing, die grotendeels aangelegd werd boven de intussen overwelfde randgrachten en ten noordwesten van de hoofdingang.


Na de declassering van Dendermonde als vestingwerk in 1906, bleef de kazerne in gebruik voor het plaatselijke garnizoen tot 1968.

Begin van de jaren 1970 werd het kazernegebouw in gebruik genomen door de Technische Dienst van de stad en door verschillende diensten van justitie, waartoe ook enkele verbouwingen plaats vonden. De gebouwen zijn geklasseerd als beschermd monument bij MB van 24.06.1994.


In deze kazerne bracht in 1835 – 1836 de bekende Vlaamse schrijver Hendrik Conscience (Antwerpen 1812 – Brussel 1883) de laatste zeven maanden van zijn legerdienst door. Toen hij hier op 22 oktober 1835 aankwam, trad hij in dienst als hulponderwijzer voor de lagere klassen van de regimentsschool. In zijn vrije tijd schreef Hendrik Conscience liederen, gedichten, opera’s en tafelspelen. In 1836 gaf hij in de voormiddag les in de regimentsschool; in de namiddag verrichtte hij kosteloos schrijfwerk op het kantoor van Louis Verstraeten, inspecteur van de directe belastingen. Toen hij op 23 mei 1836 de militaire dienst verliet, schreef commandant O. Brutixel-Nadal als aanbeveling: “dat de genaemde Conscience Hendrik, gedurende het jaer 1836 het ambt van onderwyzer der eerste klas met vlyt, bekwaemheid en goed gevolg heeft uitgeoefend, en dat hij, door zyn onbesprekelyk gedrag, zich de achting zyner oversten, en de myne in ‘t byzonder, heeft verworven”.


Bouw:

1828-1830

Adres:

Noordlaan 21/Kazernestraat,
9200 Dendermonde

Militair gebruik (niet limitatieve lijst):

 • Fortificatie & Vesting Dendermonde
 • 10de Linieregiment (10 Li) (deels)
  (…. 1844 – 1871 …. )
 • Mobilisatiekern 12 (MK12)
  (…. 1960 – 1968 → ontbinding)
 • Informatiebureau Defensie
  (…. 1968)
 • …..

Belangrijkste bronnen:


MVG174.WV020.OV009.VB001.WB001.LIM002.A062.N005.LUI017.H013.LUX017.B027

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s