SINT-TRUIDEN – KAZERNE SCHUTTERSHOF

KAZERNE SCHUTTERSHOF
alias REGIMENTSSCHOOL

Na de onafhankelijkheid was ook Sint-Truiden tot het inzicht gekomen dat de stad beter beschermd moest worden. Reeds tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering, op 19 november 1830, kwam het voorstel om een burgerwacht (Garde Civique) te stichten.
Een groep burgerwachten zou niet echt volstaan om de veiligheid van de Truienaren te verzekeren en daarom werd uiteindelijk voorgesteld om een garnizoen van infanterie of cavalerie in de stad te vestigen.
Het voorstel werd goedgekeurd en in 1834 kwamen reeds de eerste soldaten in Sint-Truiden aan.


Van een echte garnizoensstad zou echter pas sprake zijn vanaf 1837 toen op de plaats van het ‘Scuttershoff’, gelegen tussen de latere Zoutstraat, Kazernestraat en Kazernevest, een cavaleriekazerne werd gebouwd.
Het Schuttershof was het voormalig gildenhuis en oefenterrein van de boogschutters van Sint-Maarten.


In 1863 werd er een manège bijgebouwd en tijdens het interbellum werd er in de Zoutstraat naast de kazerne nog een depot bijgebouwd voor het opslaan van kleding en lichte wapens.

schuttershof 02b
zicht op de kazerne met het legerdepot en de manège

schuttershof 01c

schuttershof 03c

schuttershof 04b
het legerdepot werd later verbouwd tot een (burger-) school

De kazerne werd zwaar beschadigd tijdens de beide oorlogen en na de tweede wereldoorlog verloor ze volledig haar militaire functie.
Het werd een “woonkazerne”, waar behoeftige dakloze Truienaren onderdak vonden. De gebouwen werden later afgebroken.
Het voormalig legerdepot in de Zoutstraat werd verbouwd tot school. Op de speelplaats werd nog één kazernemuur bewaard.
Het oefenterrein voor paard en ruiter in de Rijschoolstraat werd vooreerst verbouwd tot stadsfeestzaal “De Manège” (tot 2013) en de voorgevel is anno 2019 onderwerp voor een volledige integratie binnen een nieuw te bouwen betaalbaar woonproject.


Bronnen:

  • 071
  • …..

Bouw:

1837: kazerne
1863: manège
interbellum: depot

Adres:

kazerne: Kazernestraat, 3800 Sint-Truiden
depot: Zoutstraat 46, 3800 Sint-Truiden
manège: Rijschoolstraat 73, 3800 Sint-Truiden


Militair gebruik (niet limitatieve lijst)

  • 1ste Regiment Jagers-te-Paard (1 JP) (1837 ….)
  • Regimentsschool 2de Regiment Jagers-te-Voet
  • …..

 

Advertenties