ETTERBEEK – GÉRUZET

KAZERNE MAJOOR GÉRUZET
alias TWEEDE CAVALERIEKAZERNE
alias TWEEDE ARTILLERIEKAZERNE

De tweede Cavaleriekazerne of latere kazerne Majoor Géruzet te Etterbeek werd gebouwd volgens hetzelfde bouwplan en op een bijna identiek rechthoekig grondplan als de naastgelegen eerste Cavaleriekazerne Luitenant-Generaal baron de Witte de Haelen.
De twee kazernes bestaande uit een dertigtal gebouwen vervingen de ondertussen verdwenen oude Brusselse Annunciaten-ruiterijkazerne.


De kazerne Majoor Géruzet werd zoals de buurkazerne opgetrokken naar het voorbeeld van het Parijse Champ-de-Mars en was ook gelegen tegenover het gelijktijdig aangelegde militaire oefenterrein van het garnizoen van Brussel. De kazerne is volledig omgeven door een omheiningsmuur met toegangspoorten en is begrensd door de Generaal Jacqueslaan ten zuiden, de Luchtmachtlaan ten noorden, de Tweede Lansiers Regimentlaan ten oosten en de Waversesteenweg ten westen. Géruzet 05b
De voorgebouwen zijn bijna volledig identiek aan de gebouwen van de kazerne de Witte de Haelen, behalve de trofeeën boven hun monumentale poorten. Trofeeën met voorstellingen van resp. een XVIIIde-eeuwse kurassier en een XIXde-eeuwse gids.
Beide kazernes bevinden zich op het terrein van het voormalige Solbos, dat deel uitmaakte van de vroegere “Koninklijke Jacht”. Aan de voorzijde van de kazernes werd een brede laan aangelegd, de Militaire laan (o.m. de huidige Generaal Jacqueslaan en Louis Schmidtlaan) die de gebouwen met de Louizalaan moest verbinden; ze was grotendeels voltooid in 1895.
Langs beide kazernes liep een openbare weg die aan de uiteinden door een metalen hekken was afgesloten; links van de Kazerne de Witte de Haelen liep de ondertussen verdwenen “Dragonders van Latourlaan” (avenue des Dragons de Latour) en tussen de Kazerne Geruzet en het zgn. “Kozakkenkwartier” (bestaande uit negen gebouwen, bijkomend opgetrokken tussen circa 1900 en WO I), liep de Maaskozakkenlaan.

Géruzet 08b

de paardendrenkplaats voor 1914


Géruzet 04b
1915, kazerne-bezetting door de agressor

Het complex werd fasengewijs uitgebreid met nieuwe gebouwen vóór en even na WO I en vanaf de jaren 1950 was er afbraak of renovatie van oude gebouwen en kwam er nieuwbouw.


Op 4 mei 1964 werd in de kazerne officieel een Centrum voor Militaire Psycho-Sociologie in het leven geroepen. Voorheen verstrekten zowat alle militaire onderwijsinstallaties zoals de Koninklijke Militaire School of de Wapenscholen cursussen over de psychologie van de bevelvoering aan de toekomstige kaderleden van het leger.

Géruzet 02b
anno 2017, op de voorgrond de voormalige Kazerne Majoor Géruzet met daarachter de volledig gelijkwaardige voormalige Kazerne Luitenant-generaal baron de Witte de Haelen

Géruzet 03b
1976, de kazerne werd later het Federaal Politie Complex Géruzet

GERUZET

Géruzet 07b

Géruzet 01a

De benaming van de kazerne dateert van na WO I.
Majoor Stafbrevethouder Ivan Albert Géruzet
(° Brussel 12 mei 1875 – Sint-Jacobskapelle 26 juli 1917)
was een artillerieofficier (12 Artillerie/3de Groep/Generale Staf) die aan de IJzer sneuvelde door obusscherven tijdens de eerste Duitse gasaanval.


Bronnen:

Bouw:

1878-1882

Adres:

Generaal Jacqueslaan 292-294  (& Luchtmachtlaan) (& Ruiterijlaan 10), 1040 Brussel


Militair gebruik (niet limitatieve lijst)

 • 2de Regiment Gidsen (1882 – 1926)
 • 6de en 12de Regiment Artillerie (1914 – 1940)
 • Nationale Vereniging Reserveofficieren (N.V.R.O.) (…. – 1975 – ….)
 • Normaalschool voor schermen (1886 – 1914 en 1919 – 1921)
  (vanaf 1895 Normaalschool voor Turnen en Schermen) 
 • Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (MILO) (1921 – 1940)
  (voorheen schermschool, 1945 School voor Lichamelijke Opvoeding te Doornik en 1946 terug MILO in kasteel van Battel, later (K)MILO te Eupen)
 • Telegrafisten
 • Kadetten
 • 4de Compagnie Militaire Politie (4 Cie MP) (1969 – ….)
 • Centrum voor Militaire Psycho-Sociologie (C Psy M) (1964/1970 – ….)
 • Centrum voor Luchtvaartgeneeskunde (1946 – 1976) & Lagedrukkamer (vanaf 1950)
 • Selectie- en Recruteringsdienst van de Luchtmacht
  (SERDI/Luchtmacht) (…. – 1971/1976)
 • Administratieve Wing/MOVERDI (vanaf 1964 MOVERDI)
  (→ Melsbroek 1950 – 1977 → Wing Algemene Steun te Evere-Noord)
 • Smaldeel Depot (→ Melsbroek in 1950 – ….)
 • Informatiecentrum (…. – 1974 – ….)
 • School voor Sociale en Culturele Informatie (1960 – ….)
 • …..

“De inhoud van deze pagina is beschikbaar onder CC-BY-SA-3.0/GFDL (zonder versienummer)”.
Deze tekst vervangt “© Copyright 2017-2018 Ludo Michielsen”
Advertenties