ETTERBEEK – DE WITTE

KAZERNE LUITENANT-GENERAAL BARON DE WITTE DE HAELEN
alias EERSTE CAVALERIEKAZERNE

Voor de bouw van de kazerne(s) op het oefenplein te Etterbeek deed het leger een beroep op een civiel architect: Felix Pauwels, ontwerper van de monumentale poorten van de omwalling rond Antwerpen.

Witte02b
de eerste cavaleriekazerne van Etterbeek op een lithografie uit de jaren 1880

Alsof het leger haast had om verloren tijd in te halen, gebruikte men dezelfde bouwplannen twee keer.

Witte04b links
op deze postkaart links de eerste en rechts de bijna identieke tweede cavaleriekazerne (Géruzet) van Etterbeek

De kazerne Luitenant-Generaal baron de Witte de Haelen was de eerste cavaleriekazerne begrensd door de Generaal Jacqueslaan ten zuiden, de Ruiterijlaan ten noorden, de Tweede Lansiers Regimentlaan ten oosten en de Nieuwelaan ten westen.

Witte03b
circa 1900, het Regiment der Gidsen op het oefenplein voor de kazerne
Witte05b
en op het paradeplein in de kazerne

Binnen in het kazernecomplex beantwoordden de gebouwen aan de eisen van het leger.

Witte06b
een verschil tussen de twee cavaleriekazerne’s was het zwembad in de eerste tegenover een kleine manege in de tweede kazerne

De paardenstallen en overdekte rijbaan werden opgetrokken tijdens een uitbreidingscampagne vóór WO I en bevinden zich op de plaats van de vroegere Dragonders van Latourlaan.


In 1940 tijdens de mobilisatie bevonden de kantoren van de Algemene Inspectie van de Infanterie en de Algemene Inspectie van de Intendance zich in de Etterbeekse kazerne Luitenant-generaal baron de Witte de Haelen.
De Linker vleugel van de kazerne werd in die oorlog vernietigd door bombardementen en volledig heropgebouwd in bak- en hardsteen in de jaren 1950. Overige gebouwen dateren uit de jaren 1950-1960 en 1980.

Witte07b
enkele uren na het bombardement van 7 september 1943

Sinds 1946 is het kazernecomplex “DE WITTE” in gebruik genomen door de federale politie (vroegere rijkswacht).

Witte01b
anno 2017

Witte09b

LUITENANT-GENERAAL BARON DE WITTE DE HAELEN

Witte08bDe benaming van de kazerne dateert van na WOI. 
Luitenant-generaal de Witte was bevelhebber van de Belgische cavalerietroepen die op 12 augustus 1914 de Duitse troepen versloegen in de slag om Halen (Limburg). 

 


Bronnen:

Bouw:

1875-1882

Adres:

Generaal Jacqueslaan 292/Tweede Lansiers Regimentlaan 1, 1040 Brussel


Militair gebruik (niet limitatieve lijst)

 • 1ste Regiment Gidsen (1878 – 1939)
 • 2de Regiment Lansiers (2L) (1939 – ….)
 • Generale Staf van de Versterkings- en Opleidingstroepen (HK/TRI)
  (…. – 1940 – ….)
 • Staf Centrum voor Militaire Studiën (CMS) (…. – 1965/1972 – ….)
  (later “Centrum Onderzoek inzake Defensie”)
 • VOX (Abonnement & Verzending tijdschrift) (1974 – ….)
 • Krijgsmachtdienst voor Lichamelijke Opvoeding en Sport (BLS) (…. – 1974 – ….)
 • …..

“De inhoud van deze pagina is beschikbaar onder CC-BY-SA-3.0/GFDL (zonder versienummer)”.
Deze tekst vervangt “© Copyright 2017 Ludo Michielsen”
Advertenties