Bronnen

 • 001
  = LOG REVUE =
  Spec. Uitg. St. Elooi, 1983, Kol SBH J. LABIE
 • 002
  = Een halve Eeuw Kazerneleven in het Kwartier Westakkers = 2006
  en
  = Historisch overzicht van 59-jaar Kwartier Westakkers =  2012,
  Adjt-chef b.d. Pierre Van den Broeck
 • 003
  = Driemaandelijks tijdschrift van het Gemeentekrediet van België =
  nr. 135/1981
 • 004
  = Fort Liezele van de Vesting Antwerpen =
  Robert Gils, Uitgeverij De Krijger, 2006
  (België onder de Wapens nr. 14)
 • 005
  = ‘t Klein Kasteeltje, Geschiedenis van een mythe =
  brochure uitgegeven naar aanleiding van de verhuis van het Centrum voor
  Recrutering en Selectie naar Neder-over-Heembeek in 1985
 • 006
  = Publiek Geheim, Plekken met een Verborgen Geschiedenis =
  Geert Clerbout, 2014
 • 007
  = Le Patriote illustré = nr. 1265
 • 008
  = Fort Steendorp =
  Robert Gils, Uitgeverij De Krijger, 2000
  (België onder de Wapens nr. 16)
 • 009
  = Publiek Geheim, Plekken met een Verborgen Geschiedenis =
  Geert Clerbout, 2011
 • 010
  = Fort Liefkenshoek, Een klein fort met een groot verleden =
  Raymond Van Meirvenne, Uitgeverij De Krijger, 2005
  (België onder de Wapens nr. 28)
 • 011
  = Vesting Antwerpen, Deel I, Bakstenen schoonheid 1830-1885 =
  Robert Gils, Uitgeverij De Krijger, 1997
 • 012
  = Koninklijk Legermuseum Brussel (KLM) =
 • 013
  = Het spoorwegfortje van Duffel =
  Roland Versele, Uitgeverij De Krijger, 2006
  (België onder de Wapens nr. 29)
 • 014
  = Fort Napoleon Oostende =
  Frank Ryon en Freddy Hubrechtsen, Uitgeverij De Krijger, 2000
  (België onder de Wapens Speciaal nr. 1)
 • 015
  = Vesting Antwerpen, Deel II, De Pantservesting 1885-1914 =
  Robert Gils, Uitgeverij De Krijger, 1998  (België onder de Wapens nr. 7)
 • 016
  = Vesting Antwerpen, Deel III, Schelde- en Redeverdediging 1838-1944 =
  Robert Gils, Uitgeverij De Krijger, 1999  (België onder de Wapens nr. 13)
 • 017
  = La Position fortifiée de Liège, Les forts de la Meuse modernisés =
  E. Coenen, F. Vernier, Uitgeverij De Krijger, 2004
  (La Belgique sous les armes spécial 2)
 • 018
  = Het leger – De Natie = tijdschrift, Uitg. agentschap HAVAS, 1946 – 1960
 • 019
  = Histoire de la ville de Vilvorde, Part.II = J. Nauwelaers
 • 020
  = Troepskinderen, Pupillen en Cadetten van het leger (1839-1945) =
  Generaal majoor IMM b.d. Yvan P. Van Renterghem, KMS, 2014
 • 021
  = De Koninklijke Cadettenschool = Guy Stevins
 • 022
  = Vivre à Arlon = gemeentelijk informatieblad nr. 60, april 2014
 • 023
  = FM = militair weekblad, 1967-1973
 • 024
  = VOX = militair weekblad, 1974-2006
 • 025
  = Het Cointet-element, 1936-1940 = Tuyteleers Wim
 • 026
  = Antwerpse Forten 1914 =
  Robert Gils, Uitgeverij Lannoo, 2014
 • 027
  = l’Historique de Fort de Saint-Héribert =
  Commandant L’Entrée, 1972
 • 028
  = La garnison de Namur 1830-2003 =
  Jacky Marchal, Les Amis de la Citadelle de Namur, 2003
 • 029
  = Le patrimoine militaire de Wallonie =
  Institut du Patrimoine wallon, ISBN 978-2-930466-20-0
 • 030
  = Onze Macht = militair maandblad voor militair en burger, 1959-1966
 • 031
  = De Wapper = tijdschrift oprustgestelde officieren,
  Jan Vingerhoets, Lier
 • 032
  = Historique des Regiments Belges de Grenadiers, première partie 1837-1914 =
  A. Massart Colonel B.E.M. e.r., 1987
 • 033
  = Wavriensia = tweemaandelijks tijdschrift, 1952-2009,
  “Cercle d’Histoire, d’Archéologie et de Généalogie de Wavre et du Brabant”
 • 034
  = l’ an 14 et La Campagne des Illusions =
  Henri Bernard, Generaal-karabinier, Uitg. La Renaissance de Livre, 1983
 • 035
  = Het militaire erfgoed, Brussel, Stad van Kunst en Geschiedenis, Nr. 50 =
  Uitg. Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
 • 036
  = Waar is de Tijd. 2000 Jaar Leuven en Oost-Brabant = 1999-2000,
  Uitg. Waanders b.v. Zwolle, ISBN 90 400 1202 4
 • 037
  = Archieven van de
  Koninklijke Militaire School (KMS) en de
  Universitaire Bibliotheek van Defensie (UbDef) =
 • 038
  = Het Ypersch Nieuws = 1929-1971
 • 039
  = Jaarlijks Verslag Meteorologische Wing =
 • 040
  = NEPTUNUS = tijdschrift van de zeemacht, 1952 – 1977 ….
 • 041
  = Het Belang van Limburg = krant
 • 042
  = Vlaams-Brabant = Uitgeverij Lannoo, 2007, ISBN 978 90 209 7553
 • 043
  = Rapport Archeologisch Onderzoek Brialmontomwalling Uitbreidingstraat,
  Rapport van het Stedelijk informatiecentrum archeologie & monumentenzorg =
  nr. 11, Juni 2014
 • 044
  = De Standaard = krant
 • 045
  = De provincie Antwerpen =
  Uitgeverij Lannoo, 2008, ISBN 978 90 209 7550
 • 046
  = Het Nieuwsblad = krant
 • 047
  = La Vie Militaire = militair tijdschrift, 1912 …..
 • 048
  = Het Kamp van Beverlo en Leopoldsburg, =
  Masterproef Onderluitenant-Leerling Natascha Hellings,
  Koninklijke Militaire School 2014 – 2015
 • 049
  = Garnizoen Antwerpen 1831 – 1970
  Het leger in het dagelijkse leven van de Antwerpenaar =
  Frans Lauwers, 2010
 • 050
  = Kontakt = 5de Jaargang, nr. 2
  trimestrieel tijdschrift, Provinciale Industriële Hogeschool te Kortrijk
 • 051
  = Leuven, een garnizoenstad =
  Eindwerk Onderluitenant Rudi Deprouw, 1987 – 1988
 • 052
  = Onze Pontonniers = Ludo Van der Stock
 • 053
  = Het Fort Sint-Marie = Ludo Van der Stock
 • 054
  = Spaanse Omwalling In Zicht = brochure van de stad Antwerpen
 • 055
  = Soldatenpost = militair weekblad 1945 – 1958
 • 056
  = 18 Karaat = eenheidsblad 18 Bataljon Logistiek
 • 057
  = Historische Evolutie van het polderlandschap langs de linker Scheldeoever =
  Pierre Guns, 2008 (heruitgave).
 • 058
  =
  Het fort Sint-Marie =
  in Jaarboek 2013 Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht,
  2013, Van der Stock L.
 • 059
  = l’Armée Belge dans la Guerre Mondiale =
  Tasnier – Van Overstraeten, Ed. Henri Bertels, 1923
 • 060
  = Vernieuwing van de uitwatering en dijkwerken aan het Galgenweel
  te Antwerpen = archeologienota 2016F8 (vooronderzoek), RAAP Nazareth, 2016
 • 061
  = Gedenkboek Belgische Luchtvaart =
  Fernand Jacquet, “De Vieilles Tiges vzw”, A. Dumoulin en G. Lecomte
 • 062
  = Jaarlijkse Militaire Vakantiebrochure =
  Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie, Dienst Vakanties
 • 063
  = Le patrimoine militaire belge de la fin du XIXe siècle :
  le cas de l’ancienne caserne Léopold de Namur =
  bulletin des “Amis de la Citadelle de Namur”, nr. 102, 2006, Geoffrey Espel
 • 064
  = Erfgoed Brussel = nr. 11-12, Spec. Ed. september 2004, ISSN 2034-5771
 • 065
  = Bruxelles, Une Histoire Capitale = Jacques Dubreucq, 1996
 • 066
  = Itinéraire = Farla, Ed. Pierre Mardaga, ISBN 2-87009-826-x
 • 067
  = Het Vliegveld van Grimbergen-Lint in de tweede wereldoorlog =
  Frans Van Humbeek, De Krijger, ISBN 90-72547-40-3
 • 068
  = Vesting Dendermonde – Een kennismaking met haar waardevolle resten =
  Aimé Stroobants, 2011
 • 069
  = Eindrapport Beheerplan Militair Domein Vrijbos-Houthulst =
  ANB – Life project DANAH, Haskoning Belgium bvba, 2009
 • 070
  = Revue Genie = militair tijdschrift “Kring van de Genie” (1960 – 2009 ….)
 • 071
  = Tienjarig bestaan Stedelijk Centrum voor Verenigingen te Sint-Truiden =
  (1996-2006), brochure
 • 072
  = Verborgen parels rond de Brusselsepoort =
  informatiebrochure “Open Monumentendag 2017”, Vlaams-Brabant, Leuven
 • 073
  = Modest = tijdschrift Kring Modest 2A
 • 074
  = Ghendtsche Tydinghen =
  maandelijks tijdschrift van de Heemkundige- en Historische Kring Gent
 • 075
  = Het Laatste Nieuws = krant
 • 076
  = Vesting =
  tijdschrift van het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw
 • 077
  = Memo = historisch tijdschrift van de
  “Vereniging en Vrienden van de Historische Dienst van de Krijgsmacht” vzw
 • 078
  = De klaroen = trimestrieel tijdschrift,
  Koninklijke Maatschappij der ex-onderofficieren, Oostende
 • 079
  = ’t Kamp = eenheidsblad Kamp Beverlo
 • 080
  = In vogelvlucht = militair tijdschrift (Luchtmacht)
 • 081
  = Forum = driemaandelijks militair tijdschrift (Landmacht)
 • 082
  = ICARE = Revue de l’aviation française, 1939-1940, La Bataille de France,
  Volume VII-VIII, L’ Aéronautique Militaire Belge
 • 083
  De Kalfortse Klok, Parochiaal tijdschrift
 • 084
  = Militaria Belgica = driemaandelijks tijdschrift
  Koninklijke Vereniging van de Vrienden van het Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis (Jubelpark 3, 1040 Brussel)
 • 085
  = “Kamp C”, “Van kaki naar Groen”,
  Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen, 2003
 • 086
  = Les Guides rue d’Arlon =
  Club Royal des Officiers du Régiment des Guides, asbl, 2012
 • 087
  = Arlon, Cité Militaire =
  Collection ” Le vieil Arlon”, G. Everling s.p.r.l., 1976
 • 088
  = La présence militaire Belge à Arlon de 1830 à nos jours =
  Marc Dublet, Eindwerk Koninklijke Militaire School, 1996-1997
 • 089
  = Gazet van Antwerpen = krant
 • …….